Hembygdsförbundet motsätter sig rivning

Naturvårdsverket vill riva dammluckorna i Järle kvarn och ersätta dessa med en fors - något som Örebro läns hembygdsförbund motsätter sig.