Res inrikes längs Knallesvängen

Lördag den 4 juli blir det Knallesvängen istället för Lerbäcksmarken.