Vinöns avlopp är en pengafråga

Prislappen avgör hur många av fastighetsägarna på Vinön som tackar ja till att bli med på gemensamt bygge av anläggning för avlopp och vatten. En…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil