Vinöns avlopp är en pengafråga

Prislappen avgör hur många av fastighetsägarna på Vinön som tackar ja till att bli med på gemensamt bygge av anläggning för avlopp och vatten. En…