Hjälmarens nivå på länsstyrelsens bord

Vattennivån i Hjälmaren var den 20 maj 15 centimeter lägre än vad den så kallade räta linjen anger. Hjälmarens vattenförbund menar att nivån ligger inom…