Egen kraft ska rädda sydöstra länsdelen

Ingen skola. Ingen buss.Nu inser både politiker och tjänstemän att länets sydöstra del står inför utmaningar som behöver lyftas.