Stor oro av eventuell flytt av Campus Grythyttan

Företagarföreningen i Hällefors ser med stor oro på utredning av eventuell flytt av Campus Grythyttan till Örebro.

Vi i företagarföreningen är mycket stolta över att RHS ligger i Grythyttan. När samtliga program vid campus är fulla är studentantalet nästan 300, vilket gör Grythyttan till en ung och levande by. Vi ser att utbildningen och Grythyttan utvecklats parallellt de senaste årtionden. Studenter, lärare och administrativ personal ser inte bara till att näringslivet kan hållas igång, läget inspirerar också nyinflyttade studenter till att ta del av vår rikedom i form av lugnet, skogen, sjöarna, gemenskapen och toleransen. Ett utmärkt verktyg för dessa framtida företagsledare inom besöksnäringen att falla tillbaka till när stressnivån blir för högt.

Grythyttan och RHS har i symbios skapat något unikt. Nationellt är Grythyttan synonymt med mat, gastronomi, måltidskunskap och värdskap på hög nivå. RHS i Grythyttan har även internationellt fått beröm för sin satsning. Studenter berättar efter sin studietid att det är högt ansett att ha studerat i Grythyttan. Kring Grythyttan och högskolan har ett antal företag etablerats på grund av det som blivit varumärket Grythyttan. Det är vi glada för. Bredvid detta finns det i Grythyttan ett antal företag som är viktiga för byns överlevnad och utveckling och som kommer att få det svårt att existera om skolan flyttar. Vi är måna om dessa företag och vill belysa vikten av att skolan ligger kvar för deras skull. Företagen i Hällefors Kommun som arbetar inom besöksnäringen är stolta att ha en motor som RHS i bygden. Det hjälper till att befästa vår ställning som en av Sveriges bästa måltidsdestinationer. I många kommuner söker man febrilt efter möjligheten att sticka ut så som vi gör. Besöksnäringen utgör idag en starkt växande nationell basnäring. I Örebro län har näringen skapat över 1200 nya jobb de senaste 10 åren med stor potential att växa ytterligare. RHS i Grythyttan erbjuder några av Sveriges främsta utbildningar inom måltidskunskap och värdskap, den kunskapen är ryggraden i besöksnäringen.

Det finns ett flertal argument för att behålla ett starkt näringsliv på landsbygden. Påståendet om att hela Sverige ska leva verkar sättas ur spel om man skulle centralisera utbildningen till Örebro. Att bedriva akademisk verksamhet utanför de större städerna är en viktig del i regeringens och januaripartiernas politik. Landsbygdsutredningen, kommunutredningen och flera andra har föreslagit att staten bör öka sin närvaro i mindre kommuner. Det framgår tydligt att man ska skapa unika statliga jobb i mindre kommuner. I Grythyttan finns redan dessa unika statliga jobb genom RHS i Grythyttan. Att centralisera dessa till Örebro skulle gå rakt emot regeringens och januaripartiernas ambitioner.

I länets utvecklingsstrategi prioriterar man näringsliv och entreprenörskap samt upplevelser, småskalig livsmedelsproduktion och evenemang.

Måltidsturism där kreativa måltider står i centrum är något som Visit Sweden framhäver som ett starkt säljargument för Sveriges turismsatsning. En matchning som RHS i Grythyttan galant bemöter.

Kommunen har i nästan 30 år satsat på måltid bredvid en flera hundra år gammal tradition med järn och stål. RHS i Grythyttan är och har sedan dess varit en del av kommunens framtid.Även från regeringen sida uttryckte man att utbildningen inte skulle kunna flyttas. Det formulerades i ett regleringsbrev. Flytten av skolan kan inte beslutas utan riksdagens godkännande. Nuvarande Minister Mathilda Ernkrans uttryckte att man inte har för avsikt att ändra på detta.Utredningar är i princip något positivt. Det är viktigt att även RHS i Grythyttan ställer sig denna utmaning. Allt kan förbättras. Att hota med flytt från Hällefors är däremot något som vi tycker är oacceptabelt.

Styrelsen i Företagarföreningen i Hällefors: Tobias Nygren, Maria Dahlquist, Kim Matsson-Wulf, Leif Bergkvist, Uta Riedel, Jaco Neerings , Fredrik Berg, Gunilla Käller