Längre tid och större plats för Reko i länet

Ökat intresse för lokal mat ställer nya krav på säkert beteende för länets Reko-grupper. Nu ökas utlämningstiderna på flera håll.