Risk för konkurser när bygdegårdar står tomma

Bygdegårdsföreningar kan komma att gå i konkurs. Det säger Kristina Haglund, ordförande för Örebro läns bygdegårdsdistrikt.