Kort om tid då Kilsmo  skola hotas

Mitt i coronakrisen kallade politiker till infomöte om att lägga ner Kilsmo skola, men valde i tisdags att skjuta upp mötet. – De säger att…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil