Pengar till lokala mötesplatser

Ett utegym, en vattenbrunn samt en broschyr. Det är tre projekt som får pengar från Landsbygdsnämnden.