Den som har allergi men är symtomfri kan gå i skolan

Det har i dag förekommit uppgifter i media som kan tolkas som att allergiska barn inte ska gå till skolan, och att detta har varit…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil