Många mötesplatser stängda för besök utifrån

I hela Sverige är fokus att så långt det bara går skydda de äldre från att drabbas av coronavirus. På många håll innebär det inställda…