Ökat intresse för att göra insatser vid kriser

Vid de senaste årens kriser har intresset varit stort hos allmänheten för att hjälpa till. I Frivilliga Resursgruppen lär sig deltagarna att organisera och kanalisera…