”Allvarligt läge för vind kraftsägare”

Den rekordvarma vintern och låga efterfrågan på el har gett ett rekordlågt elpris, samtidigt är värdet på elcertifikaten är på väg mot noll kronor. Nu…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil