”Allvarligt läge för vind kraftsägare”

Den rekordvarma vintern och låga efterfrågan på el har gett ett rekordlågt elpris, samtidigt är värdet på elcertifikaten är på väg mot noll kronor. Nu…