Lars-Göran Månzon

Fibern fördröjd efter att kunder hoppat av

Det är osäkert om IP Onlys nya tidsplan för fiberuppkoppling runt Örebro kommer att hålla. Uppsagda avtal gör att bolaget

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil