”En social export av människor”

Social dumpning är lika mycket en etisk fråga som en ekonomisk.Det hävdar två politiker i länet.– Jag vill kalla det för "en social export av…