”En social export av människor”

Social dumpning är lika mycket en etisk fråga som en ekonomisk. Det hävdar två politiker i länet. – Jag vill kalla det för "en social…