Halverad budget för Livsmedelsstrategin

LRF är positiv till många av förslagen i Livsmedelsstrategins nya handlingsplan, men kritiskt till att summan som avsätts enligt dem har halverats. "Det hade kunnat…