Värsta tiden nu för olyckor med vilt

Novembermörker, dimma och dålig sikt. Som trafikant gäller det att vara uppmärksam då vi nu går vi in i värsta perioden för viltolyckor menar Leif…