”Som en öppen famn i vardagen”

Att vara förälder är inte alltid lätt. Östernärke familjecentral verkar vara en plats som betyder mycket för de som funnit den. – Det blir som…