Vad önskar du dig av 2023?

Reportage Nu har vi släppt taget om 2022. Ett år präglat av kriget i Ukraina, val här i Sverige som följts av höga energipriser och inflation.…