Går samman och anmäler oskälig prishöjning på fjärrvärme

Nyheter Sex fastighetsägare i Nora kommun har genom branschorganisationen Fastighetsägarna anmält fjärrvärmeleverantören Solör Bioenergi till Konkurrensverket. – Vi vill se en sundare kunddialog där fastighetsägarna får…