Därför har Örebro län halkat efter med fiber

Nyheter Fiberutbyggnaden på Örebro läns landsbygd har hamnat rejält på efterkälken jämfört med Sverige som helhet. Enligt Linus Grabö, bredbandsstrateg på Region Örebro län, är orsakerna…