Du kan bidra till att stärka din hembygd

Under sommaren får läsarna i Länsposten, Dalabygden och Sörmlandsbygden en extra information om en väsentlig del av den trygghet och framtidstro som finns på landsbygden i form av lojala och lokalt verksamma banker. Man brukar säga att hälsan tiger still vilket verkligen stämmer in på dessa väl fungerande företag i såväl svaga konjunkturer som i tillväxttider.

De lokala bankerna fungerar som ett kitt mellan en bygds företag och hushåll å ena sidan och bankerna och samhället i sin helhet å den andra. Trots att nästan alla lokalt verksamma banker – sparbanker, Länsförsäkringar Bank och Landshypotek Bank – är relativt sparsamma med att basunera ut sina lyckade satsningar och långsiktigt hållbara investeringar är de fullt verksamma i majoriteten av landsbygdens företrädesvis många kommuner.

Samtliga delar dessutom ut väsentliga belopp av sina överskott till de bygder och/eller medlemmar som driver och äger bankerna. Denna generositet ger kulturen, idrotten, den ideella sektorn och andra verksamheter en trygg bas för befolkningens framtidstro, utkomster och kreativitet. Sammanhållningen stärks och vi-andan i många landsbygdsdistrikt blir påtaglig.

Dessa effekter har inte minst märkts i samband med lokala kriser i näringslivet där lokalbankerna varit skillnaden mellan positiva lösningar och fortsatt långsiktig kris. Flera sådana exempel finns i tidningarnas spridningsområden.

Även om de lokala bankerna är relativt fast förankrade på landsbygden skulle många förorter till storstäderna och större tätorter ha stor nytta och glädje av en lokal bank. Dessutom vill ju många kunder som flyttat från landsbygden till större tätorter gärna ha en filial av en lokalbank i den nya hembygden. De senaste händelserna av detta slag är Tranemo Sparbanks nyetablering i Gnosjö och Frykenbygdens Sparbanks etablering i Torsby. Fler banker vill idag expandera på samma sätt.

En viktig handling för att stärka landsbygdens finansiella kitt och utvecklingsmotor är att bli kund i våra lokala banker. Det är bara att uppsöka närmaste lokala bank som finns i stora delar av Mellansverige. Då kan du som kund bidra till att stärka din hembygd – dess boendemiljöer och småföretag. Din påverkan kan bli avgörande!