Trandans Foto: Björn Palmqvist
Trötta ben, vilosten.
Här anas ugglor, figurer, i mossen.
Vandraren?
Måsen väntar på fiskarens fångst.

Tiveden har en alldeles egen open art

De har stått där några år, figurerna som kantar stranden till en sjö sydväst om Röfors. Men än är det en dold hemlighet vem som skapat och placerat ut figurerna.

Tiveden brukar framställas som en natur med skogar och sjöar där mystiken kring olika väsen och figurer blivit till skrönor. Berättelser som lever sitt eget liv.

En skröna är det dock inte att det utmed vägen mellan Röfors och Undenebotten finns mer nytillkomna inslag som ger nya funderingar kring skogens väsen. Installationer av skiftande material som strategiskt placerats utmed strandkanterna.

Vid en rundfrågning bland närboende så är det ingen som vet vem som är konstnären. En del ler vid frågan. Kanske de ändå vet, men vill att mystiken ska leva vidare. Allt skall man ju inte veta, det gör ju det hela ännu mer spännande.