Regionstyrelsens budget ger sjukvården för lite

Trots att en rad nedskärningsbeslut har drabbat sjukvården i år så kommer det ändå att fattas minst 400 miljoner kronor nästa år. I regionstyrets budget får sjukvården bara ett begränsat tillskott. Är det skattesänkning som de siktar in sig på?

Under det här året har en rad beslut fattats om nedskärningar i sjukvården fattas av regionstyret med Socialdemokraterna i spetsen. Fler är att vänta enligt den så kallade utvecklingsplanen. Trots det kommer hälso- och sjukvården gå men minst 400 miljoner i underskott nästa år.

Stora reserver

Igår fattade regionfullmäktige beslut om nästa års budget. I regionstyrets budget finns bara ett mindre tillskott.  I presentationen av sin budget sade Andreas Svahn (s) att inga nya nedskärningar ska göras framöver. Men varför lägger de då en budget där pengarna inte räcker till?

I styrets förslag finns stora belopp i reserv, mer än 600 miljoner kronor. Varför vill socialdemokrater, kristdemokrater och centerpartiet inte använda dem till att stärka sjukvårdens budget? Kan det vara så att de siktar på sänkt skatt senare under mandatperioden? När styret presenterade skattehöjningen förra året så framfördes att den kanske bara var tillfällig.

Ge bättre förutsättningar

Vänsterpartiet ser problemen med skattehöjningen, som främst slår med de med låga inkomster. Bättre vore att staten gav regionerna bättre förutsättningar.

Men en skattesänkning kan inte genomföras om inte hälso- och sjukvården drabbas hårt.

Vänsterpartiets budgetförslag ger sjukvården en generell ökning av budgeten med 400 miljoner kronor. Vi lägger också drygt 100 miljoner för att genomföra nya satsningar och återställa dåliga beslut som fattats av styret.  Vi inleder en rejäl satsning på personalens arbetsmiljö och löner. Vi föreslår också en kursändring som ger primärvården förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Stora kliv mot balans

Trots det innebär vårt förslag stora kliv mot en ekonomi i balans den kommande åren.

För Vänsterpartiet är valet självklart. Hälso- och sjukvården behöver en hållbar budget. Varför vill inte regionstyret ge dem det?