35 000 val – varje dag

Livet består av väldigt många val, apropå EU-valtider. Vi gör visst cirka 70 val en normal dag, enligt en studie vid Columbia University. Men siffran är omtvistad. På nätet hänvisas till ”viss forskning” som hävdar 35 000 val om dagen. Var själva källan finns, vet jag inte, men nog räknar de väldigt olika! Nja, siffrorna väljer jag allt att ta med en nypa salt!

Många val gör vi i alla fall, och visst kan man bli trött av dem. Även om man sovit dåligt, legat sjuk och i feberrus klickat hem en beställning på nätet eller fattat ett beslut utan att få hela förutsättningen klar för sig, bör man alltid vara beredd på att stå till svars för sina val. Den hårdaste kritikern kan dessutom vara en själv! Hur kunde jag välja det här? Varför gjorde jag så där? Oj oj oj så man kan ångra vissa av de 70 (eller 35 000) val man gjort under dagen!

Alla val är förstås inte av samma dignitet. Vissa val man gör i livet har stor inverkan, andra ter sig betydelselösa.

I ett finskt utbildningsmaterial för ämnet livsåskådningskunskap beskrivs hur val även mindre barn gör påverkar deras framtid. Så intressant att få in det i de ungas medvetande! Ett tema är Att växa till ett gott liv. Det låter väl vackert? Barnen får genom utbildningsmaterialet fördjupa sig i frågor som Vad är lycka? Vad gör dig lycklig? Vad behöver vi? Andra kapitel har rubriker som Att leva tillsammans är en konst och En bra samtalspartner lyssnar. (Lärde vi oss den här klokskapen i grundskolan, förresten?) I materialet som förmedlas av Utbildningsstyrelsen uppmanas barnen att genom övningar reflektera över hur åsikter uppstår och på vilka grunder man gör sina val. Det utmynnar i tesen att man genom medvetna val kan nå ett gott liv.

Hur är det för dig? Har du gjort val som fått ditt liv att bli gott? Kunde du ens veta, då när du valde? Fundera gärna en stund, så blir kanske dina viktigaste vägval tydliga.

Valen man gör bygger ju inte på att man har facit. Det kommer ibland långt, långt senare, men varje dag får vi nya möjligheter, i stort som smått, att välja på nytt. Man kan välja att se det goda i andra, att förlåta, att hjälpa till eller inte lägga sig i.

Ibland velar man i sina val. Det gjorde jag till exempel när jag skulle välja gymnasieinriktning. SYO-konsulenten utropade ”Jag vet precis vad som passar dig, för det passar ALLA flickor!” Inte för att jag vet vad han hade legat under för sten, men rådet han gav i början av 1980-talet härstammade nog snarare från 1890-talet. Rekommendationen han gav var Konsumtionslinjen!

Vem kom på det namnet? Det låter som uppmuntran till köphysteri! Utbildningen innehöll konsumentupplysning och familjekunskap men också matte, naturkunskap och annat. Visst var det matnyttiga ämnen, men det passade inte mig! En annan SYO-konsulent lotsade mig rätt. Jag blev lärling på Bergslagskuriren, började året efter på Humanistisk linje på Lindeskolan och utvecklade mitt teaterintresse samtidigt som jag jobbade extra på tidningen. Det var viktiga val! Journalistyrket blev sedan mitt i 20 år och teatern har berikat mig i 50 år.