Ett tillfälle att fira fast man är ensam

Denna veckas stora begivenhet är väl 17 maj, dagen då alla norrmän festar så vi svenskar blir rå´lösa! Glädjen smittar av sig, men tänk om vi kunde dra på smilbanden lika mycket när vi firar Sveriges nationaldag!

Vi har ju så klart andra dagar när humöret är så där extra på topp. Kanelbullens dag, till exempel, den 4 oktober. Och många av oss uppskattar förstås midsommarafton, jul, påsk och pingst och allt vad det nu är, men de högtiderna kan också vara extra smärtsamma för dem som inte har någon att fira med. Det blir mer påtagligt att inte få vara del av någon gemenskap under storhelger.

Ensamheten är ju ett gissel. I en artikel på 1177.se beskrivs den till och med vara skadlig. Den kan leda till stress, vara skrämmande och väcka känslor avövergivenhet, otrygghet och nedstämdhet. 

En sökning på ensamhet på Google ger tre miljoner träffar. Det har alltså inte bara skrivits spaltmeter utan till och med spaltkilometer om ensamhet, att jämföra med 50 800 träffar på ordet tvåsamhet.

Det finns olika former av ensamhet. Vid social ensamhet har man ett för litet socialt nätverk. När man saknar någon att anförtro sig åt, kallas det emotionell ensamhet och då man känner sig missförstådd av alla är det existentiell ensamhet.

I mars 2024 publicerade Folkhälsomyndigheten en mycket uppmärksammad kartläggning om ensamhet. Ensammast är grupperna äldre och yngre, ensamstående, personer med funktionsnedsättning samt de som står utanför arbetslivet: sjukskrivna, arbetslösa. Ensamhet är ett vanligt problem världen över, förklarade utredaren. Många länder arbetar aktivt med frågan, och nu ska också Sverige ta fram en nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. I februari nästa år väntas förslaget.

När jag jobbade som journalist hörde jag ofta ensamma människor beskriva hur viktigt det var att få läsa det som skrevs i lokaltidningen. Många kände att de varit med om något trots att de inte varit på plats under debatten, föreläsningen, marknaden eller vad det nu var. Vartenda ord lästes och bilderna skärskådades. Ögonen sökte bekanta. Alla som läst samma text hade något att utbyta tankar kring, även om de inte alltid höll med om det som den intervjuade sa, eller den vinkel som gavs. Tidningen jag jobbade på då finns inte kvar, men den du läser i nu fyller en viktig funktion för många, även om konkurrensen om er läsare ökat.

Vi har förresten tidigare i maj firat pressfrihetens dag. Och på tal om temadagar är den här veckan, vecka 20, späckad av firarvärda dagar. Den 13 maj var det Receptionistens dag. Den 14 maj Teckenspråkets dag och Rumpans dag. Och för den som inte gillar kanel firades den 15 maj Kardemummabullens dag, jämte den Internationella familjedagen. På lördag, den 18 maj, är det Fascinerande växters dag. Och jag som har så fint sällskap av mina tomatplantor! De kämpar trots vårkyla. Vid närmare eftertanke bör det firas. Vi slår ihop temadagarna! Jag får sitta där på min rumpa, äta bullar och sjunga för mina plantor ”Ja, vi elsker dette (trädgårds)landet”.