Landsbygden är framtidens kontor

Upp mot tre miljoner arbetar på kontor. Hur många åker buss/bil varje dag? Kontorslokalerna motsvarar en miljon bostäder på 75 kvm.

1. Uppvärmning/nedkylning av kontor ger stora koldioxidutsläpp

2. Resor till och från kontor ger stora koldioxidutsläpp

3. Kontor tränger ut bostäder och näringsliv från städerna, ökar antal resor och koldioxidutsläpp

4. Kontor driver krav på ständig tillväxt.

5. Nybyggnation av kontor medför stora koldioxidutsläpp

Fastigheter tillhör de största förbrukarna av energi. När det är kallt måste byggnaderna värmas upp och när det är varmt måste de kylas ner. Uppvärmning och nedkylning medför 1: stora koldioxidutsläpp men ökar också priserna för el. Dessutom driver kontorsfastigheter upp priserna för fastigheter i städerna, vilket dels tränger ut näringsliv och bostäder till städernas utkanter som i sin tur dagligen behöver 3: resa in till staden för att arbeta eller leverera tjänster. Kontoren skapar behov av dagliga resor, ökat behov av kollektivtrafik och biltrafik. Ökade fastighetspriser medför även 4: ökade priser på bostäder som i sin tur gör att människor arbetar hårdare för att ha råd att leva.

Kontoret är helt onödigt eftersom arbetsmomenten som utförs på ett kontor kan göras på distans. Argumentet för ett kontor är att det är viktigt med ett socialt sammanhang. Sådant är viktigt men dagens kontor är utformade så att arbetstagarna inte känner någon omkring sig och har inget naturligt sammanhang med någon annan. Kontoren erbjuder inget utbyte mellan arbetskamrater. Kontor används endast en liten del av dygnet och de som besöker kontoret måste 2: resa till och från fastigheten. I bästa fall till fots och med cykel eller tåg. Men de allra flesta behöver använda kollektivtrafik eller bil för att ta sig till kontoret. Om vi slutar att använda kontor behövs inte heller nya kontor 5: Nybyggnation av kontor innebär mycket stora utsläpp.

Det handlar om många människor. Så många att samhället skulle förändras. De som arbetar hemifrån kommer söka socialt utbyte av dem som lever i närheten och vilja bo på nya platser, exempelvis på Landsbygden. Efterfrågan på restauranger, kultur, fritid, hantverkstjänster, omsorg och skola skulle spridas ut från de centraliserade komplexen till lokala sammanhang i kvarteret, på gatan eller på landsbygden. Hela Sverige skulle kunna leva om vi bara slutar åka till kontoret!