Hej ”Socialdemokrat i norr”

Jag talar som förtroendevald och företrädare för Socialdemokraterna i Lindesbergs Arbetarekommun där vi på senaste årsmötet gjorde följande uttalande:

”Vi Socialdemokrater i Lindesbergs kommun fortsätter verka för Lindesbergs lasarett dit du alltid kan åka dag som natt i trygg förvissning om att få bästa vård. Sjukvården förändras snabbt och den högspecialiserade sjukvården kostar allt mer. Att organiserandet av välfärden ständigt behöver anpassas i takt med tiden är självklart. Samtidigt står vi upp för en väl fungerande primärvård och verkar för att vårdcentralerna i Storå, Lindesberg och Freja/Frövi-Fellingsbro fortsatt kan ge trygg och nära vård.”

I min artikel på Lindenytt angående primärvården skrev jag bl a följande:

”Vi Socialdemokrater i Lindesbergs kommun vill att primärvården i Storå, Lindesberg, Frövi och Fellingsbro erbjuder en trygg och tillgänglig vård. Det värnar vi i dialog med våra regionpolitiker. Vi har även under flera år jobbat intensivt för Lindesbergs akutmottagning.”

Att du tolkar det som att jag inte står upp för lasarettet eller Storå vårdcentral kan jag inte hjälpa. Vid två tillfällen har jag medverkat i att regionpolitiken inte lägger ned akuten. Jag har tillsammans med Ewa-Leena Johansson, kommunalrådet (S) i Ljusnarsberg, sett till att bussarna utefter RV 50 fått fortsätta och jag har bl a efter tips, föreslagit att vi tittar på om vi kan samverka mellan Storå vårdcentral och Kopparberg som saknar fast läkare.

Jag säger det vi är överens om i vårt parti. Vi är för den generella välfärden och vi vet att den måste anpassas och räcka för alla. Fellingsbro har ingen fast läkare på plats men en sköterskemottagning på folkhögskolan. De har också en åldrande befolkning med stort behov. Vi socialdemokrater i kommunpolitiken värnar även dem. Våra kollegor i regionen ska se till att invånare i Finnerödja och Ramsberg, liksom invånare på landsbygden i Örebro, Hallsberg, Degerfors mm har tillgång till primärvård. Det är Socialdemokratisk politik.

Jag värnar vår ideologi men den bistra sanningen är att vi har en utveckling med privatiseringar som värnar den ”selektiva” välfärden. Senast i NA 8 april föreslår Moderaterna att vi kan privatisera så ska det lösa allt. I Region Stockholm har det inneburit tätt med vårdcentraler på Lidingö och Djursholm men brist i Botkyrka och Fittja. Vi socialdemokrater menar att första paragrafen i sjukvårdslagen ska efterföljas, nämligen vård efter behov. Idag har Sverige över en miljon privata sjukförsäkringar där många kan gå före i vårdkön. Storåborna har rätt till god primärvård. Det har även Örebroarna. Om du anser att jag vill centralisera allt eller lismar får det stå för dig. Jag menar att med den enorma kompetensbrist och den SD-styrda regeringens vägran att flytta resurser från bankvinster till välfärden, har med saken att göra. Varken Storå eller Örebro län är isolerade från omvärlden.

I det läget behöver vi se över de resurser som vi har och om Lindesbergs fyra vårdcentraler behöver  samverka för en mer jämlik bemanning i hela kommunen så är det värt att titta på.

Som sagt. ”Vi Socialdemokrater i Lindesbergs kommun vill att primärvården i Storå, Lindesberg, Frövi och Fellingsbro erbjuder en trygg och tillgänglig vård. Det värnar vi i dialog med våra regionpolitiker. Vi har även under flera år jobbat intensivt för Lindesbergs akutmottagning.” (Citat från artikel i Lindenytt och i NA) Ring mig gärna kan vi prata, mer och vår ideologi.