Stipendiaterna Alma Modin och Irma Uzicanin. Foto: Michelle Karlsson

Alma och Irma fick stipendium för Hjortkvarnsuppsats

I samband med Bo Hembygdsförenings årsmöte delade Sköllerstabygdens fond för forskning om hembygden ut stipendier till Alma Modin, Pålsboda och Irma Uzicanin, Örebro på 2500 kronor vardera för deras C-uppsats ”Sveriges demografiska mittpunkt – en fallstudie om avfolkningsorsaker, konsekvenser och åtgärder i Hjortkvarn”.

– Vi höll ett föredrag om vilka vi intervjuade – politiker, tjänstemän på Hallsbergs kommun och andra, säger Irma Uzicanin.

Uppsatsen går att läsa på Divaportalen.se

Forskarfonden delar ut stipendier till skrivelser inom gamla Sköllersta kommun. Fonden ägs av Bo-, Svennevad- och Sköllersta hembygdsföreningar.