Vi måste stödja Ukraina!

Det pågår ett krig i Europa. Bomber faller, skottsalvor flyger och människor mördas. Människor flyr sina liv, en del till Sverige.

Brutaliteten i Ukraina känner inga gränser och Sverige måste därför agera. Som företrädare för en majoritet av länets politiska ungdomsförbund kräver vi handling. Sverige kan inte passivt se på medan världen faller samman. Vi måste stödja Ukraina.

Det är nu mer än två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan dess har amerikanska myndighetskällor beräknat att nära en halv miljon soldater dödats eller allvarligt skadats. Samtidigt har miljontals människor tvingats lämna hus och hem eller se nära och kära falla ihop framför sina fötter. Vi har inte kunskapen för att hjälpa Ukraina på fältet – men önskar mana till handling och tillsammans agera för att intoleransens krig snarast ska nå sitt slut.

Att ständigt bära på rädslan av att råka trampa på en mina, träffas av en missil eller se en anhörig rasa samman är fruktansvärt. Förutom att varje morgon vakna utan vetskap om man någonsin åter kommer känna lakanets mjuka tyger, skapar det en otrygghet som inifrån maler ner en människa. Vi måste agera för att minska denna ständiga oro och skapa trygghet för människor, precis som du och jag, som råkar vara födda på en annan plats på jorden.

Den nationella politiska debatten har vid flera tillfällen kommit att nyttja hårda slagord. Å ena sidan har partier utpekats som hot mot Sveriges säkerhet och demokratiska grundvalar. Å den andra som att såväl omdömeslöst som “med berått mot” agerat för att eskalera rådande utmaningar. Trots att den politiska debatten, med ovan exempel, ibland tenderar tänja på anständighetens gränser – är vi glada över att leva i ett demokratiskt samhälle där debatt inte enbart tillåts, utan även uppmuntras. Att agera för att stödja ett demokratiskt land är avgörande för att värna denna frihet både i Ukraina och på sikt i Ryssland.

Med infrastruktur som förstörts och hus som fallerat kommer Ukraina även framåt stå inför stora utmaningar. För varje dag då kriget fortgår begränsas möjligheterna att snabbt restaurera ett förfallet samhälle. Varje byggnad som fälls, bro som sprängs och åkermark som grävs sönder – kommer att påverka återuppbyggnaden och möjligheten att leva i Ukraina. Som demokratiska länder har vi en plikt att hjälpa landet att minimera skador för att minska tiden som krävs för återuppbyggnad.

Våra ungdomsförbund skiljer sig mycket i synen på militarism och internationell solidaritet. Trots detta är vi alla ense om att Rysslands anfallskrig mot Ukraina är oproportionerligt och att utvecklingen med ett aggressivt antidemokratiskt Ryssland inte är önskvärt. Att som demokratiskt land oprovocerat tvingas möta pansarvagnar och eldskott är allt annat än önskvärt. Oavsett hur demokratiska länder, civilsamhället och privatpersoner väljer att agera – måste det vara med utgångspunkten att trygga civilbefolkningen och säkerställa fred. Frihet för det ukrainska folket är en självklarhet.