Kvinnliga pensionärer har 27 procent lägre pension

Många kvinnor har ägnat stora delar av sitt liv till oavlönat arbete, som att ta hand om familj och hem. Under yrkeslivet har de i många fall dessutom tvingats till ofrivilligt deltidsarbete och utsatts för lönediskriminering. Det ekonomiska resultatet av detta blir väldigt tydligt när det blir dags att titta närmare på innehållet i pensionskuvertet.

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars har vi på 60plusbanken undersökt skillnader i pension mellan män och kvinnor med hjälp av statistik från Pensionsmyndigheten. Undersökningen omfattar total pension år 2022 inklusive allmän pension, änkepension, tjänstepension och privat pension.

I Örebro län är medelpensionen bland kvinnliga pensionärer 201 000 kronor per år. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor i Örebro län. Kvinnliga pensionärer har i snitt cirka 73 000 kronor, eller 27 procent, lägre pension om året än männen i länet.

Minst jämställda är pensionerna i Halland, där är kvinnors pension 32 procent lägre än männens. Det län med mest jämställda pensioner är Gotland, men även där är skillnaden stor – kvinnor får i genomsnitt 20 procent lägre pension än männen. Sett till hela landet ligger pensionsskillnaden mellan könen på 28 procent. Det motsvarar drygt 81 000 kronor per år.

Att det är stora skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner är tyvärr ingen överraskning. Men mindre känt är att en låg pension gör det väldigt svårt att få bolån hos de traditionella bankerna. Det gäller även om bostaden är värd miljoner. I praktiken sitter man på en låst skattkista och kan inte använda sina egna pengar till ökad livskvalitet och välmående. Det är en ekonomisk exkludering av äldre som drabbar kvinnliga pensionärer extra hårt.

Det är faktiskt inget annat än en dubbel bestraffning. Du får en låg pension för att du tagit hand om hus och hem – och om du i ett sent skede i livet ärver sagda hem får du inte använda den förmögenhet som det är värt. Trots att det är dina pengar.

Det är dags att den ekonomiska exkluderingen upphör. Det är dags för jämställda pensioner.