Det är dags att vaccinera sig mot TBE. Foto: Arkiv Sofie Isaksson

Dags att vaccinera sig mot TBE

Även om vintern fortfarande håller sitt grepp om länet är det dags att börja tänka på våren och vaccinera sig mot TBE. För att få ett bra skydd krävs flera doser.

– TBE ökar både i antal fall och har även spridit sig till nya delar av Sverige, säger Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare.

I Örebro län har antalet fall varierat något från år till år, men sett över en längre tid ökar TBE även i vårt län.

Under 2023 diagnosticerades 23 personer med TBE i länet. Året innan rapporterades 19 fall. Fallen finns över hela länet och de flesta smittas under sommaren och i början av hösten. I hela Sverige rapporterades närmare 600 fall under 2023 vilket är det högsta antalet hittills.

Grundvaccinationen mot TBE består av tre eller fyra doser beroende på ålder, om man är under eller över 50 år när man tar sin första spruta, eller om man har nedsatt immunförsvar.

Barn kan vaccinera sig från ett års ålder, men hos de flesta kan vaccination vänta till efter treårsåldern. Grundvaccination ger ett bra skydd mot TBE men måste upprepas för att ge fortsatt skydd.