Fem valdistrikt i Ljusnarsberg har blivit tre. Valdistriktet Tingshuset i Ljusnarsberg är oförändrat. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Färre valdistrikt i Ljusnarsberg

Till följd av minskat antal röstberättigade i Ljusnarsberg kommun har antalet valdistrikt ändrats från fem till tre.

Till följd av minskat antal röstberättigade i Ljusnarsberg kommun har antalet valdistrikt ändrats från fem till tre. Ett valdistrikt måste omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade för att kunna bevara valhemligheten. Vid den senaste uppföljning av röstberättigade våren 2023 konstaterades att Hörken hade drygt 500 röstberättigade, Ställdalen drygt 370 röstberättigade och Bångbro drygt 500 röstberättigade. Med anledning av detta behövde kommunens valdistrikt ändras.

Valdistrikten Hörken och Ställdalen har slagits ihop, det samma gäller för valdistrikten Kyrkbacksskolan och Bångbro medan valdistriktet för Tingshuset är oförändrat.