Naturskolan i Nora tas nu över av kommunen från Naturskyddsföreningen som drivit verksamheten under tio års tid. Foto: Mostphotos

Naturskolan i Nora blir kommunal

Naturskolan i Nora kommer att övergå till kommunal regi från och med den 1 juni i år.

Naturskolan i Nora har blivit ett framgångsrikt koncept som nu kommer att tas över av kommunen efter önskemål från Naturskyddsföreningen som drivit verksamheten under tio års tid.

Beslutet fattades av kommunstyrelsen förra veckan och börjar gälla från och med den första juni i år. Kulturskolechef Sofie Aspeqvist kommer att även ansvara för naturskolan.

– Det är en suverän verksamhet som jag ser fram emot att få driva vidare och forma inom kommunens ramar. Det första som sker är att vi ska rekrytera en naturskolepedagog för en heltidsanställning, säger hon.

Närmaste tiden kommer också ägnas åt kunskapsöverföring och att samverka med grundskolan för att se vilka behov och önskemål de har av naturskolans verksamhet.

– Naturskolan brukar ha mycket lovverksamhet. Jag kan inte säga hur det blir i sommar, det beror på hur snabba vi blir klara med rekryteringen, säger Sofie Aspeqvist.

Budgeten för verksamheten kommer att vara densamma som tidigare betalats till Naturskyddsföreningen.