Civilsamhällets roll i vår samhällsgemenskap

Civilsamhällets roll är på många sätt kittet i vår samhällsgemenskap. Den lokala idrottsföreningen, ideella organisationen eller kulturföreningen är där många människor söker mening och samhörighet. Ekonomiskt tuffa tider slår dock hårt mot civilsamhällets aktörer och drabbar därmed människor som söker sig till sociala verksamheter. Vi kristdemokrater är därför stolta över att regeringen förstärker arbetet för socialt utsatta, för ungas möjlighet till en meningsfull fritid och mot ofrivillig ensamhet bland äldre. För många aktörer inom Sveriges civilsamhälle finns nu pengar att söka.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har tidigare presenterat att 100 miljoner kronor årligen kommer att förstärka civilsamhället, i huvudsak för att stärka arbetet med särskilt socialt utsatta människor. Fram till 29 februari ska 56 miljoner fördelas främst genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som redan idag jobbar med målgruppen socialt särskilt utsatta och kan användas för hela 2024.

Att bryta den ofrivilliga ensamheten är också en högt prioriterad fråga för oss. För första gången någonsin har Sverige med Kristdemokraterna i en regering som på allvar adresserar ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem. En av tre vuxna svenskar upplever besvär av ensamhet och isolering och studier har visat att det i värsta fall kan vara en lika stor hälsorisk som rökning. Därför skjuter vi till 100 miljoner årligen fram till 2025, till de delar av civilsamhället som arbetar förebyggande mot just ensamhet.

Vi inför också ett fritidskort till alla barn som ska kunna användas till idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter. Utöver det satsas 100 miljoner kronor årligen för att utveckla idrottsverksamheten i utsatta områden, för att möjliggöra så att fler barn kan få chans att idrotta och hitta gemenskap i en förening.

Ett levande civilsamhälle är en förutsättning för ett levande Sverige. Med Kristdemokraterna i regering ser vi till att stötta när läget är ekonomiskt tufft. Vår förhoppning är att föreningar och organisationer som verkar i Örebro läns kommuner, inte minst i den största, söker de medel som regeringen skjuter till för att ge människor stöd, mening och gemenskap.