Foto: Mostphotos

Toppresultat till Laxås treor

Tack vare målmedvetet och systematiskt arbete av lärarna på Saltängsskolan och Finnerödja skola har resultatet från de nationella proven för Laxå kommuns elever som gick i årskurs tre på våren 2023 hamnat i topp i ämnet svenska.

Vårterminen 2023 blev resultaten i de nationella proven delad 15:e plats i landet av 290 kommuner i matematik, delad fjärde plats i svenska/svenska som andraspråk och matematik ihopräknat, på delad förstaplats i svenska/svenska som andraspråk och på första plats i svenska.

Eleverna kommer att fira med något gott under veckan, personalen har redan firat med tårta.