Framtiden och initiativen ligger i dina händer

I juni ska vi rösta fram olika ledamöter till Europaparlamentet. Många svenskar har ingen aning om vad EU hanterar för frågor, vilken makt parlamentet har eller vad parlamentet, ministerrådet eller kommissionen gör för nytta.

Vi som bor på landet kan faktiskt få mycket pengar tillbaka och det är inte så svårt. I hela sverige finns Leaderområden som förmedlar enormt mycket resurser rakt ut till landsbygden. I över 30 år, sedan 1991, då EU introducerade Leader som en metod för landsbygdsutveckling, Leadermetoden främjar lokal förankring, initiativförmåga och har engagemang i centrum.

Idén är att utvecklingen där just du bor genomförs bäst av dem som bor och är verksamma där. Genom en förening, lokalt företag eller andra organisationer vet bäst vilka utmaningar och därmed vilka behov av förändring som krävs.

40 områden i Sverige

Var du än bor i Sverige, bara det är på landsbygden, kan du ta initiativ till förändring. De olika områden som beslutar om dessa medel organiseras i så kallade Leaderområden. De har en styrelse som kallas Lag-grupp bestående av representanter från ideella-, privata- och offentlig sektor. Deras uppdrag är att ta fram en utvecklingsstrategi som är grunden för vilken sorts projekt som de sedan beviljar. Som exempelvis kan en utvecklingsstrategi fokusera på; företagande och entreprenörskap: Med en vilja att möjliggöra projekt där olika aktörer och företagare samverkar för att växa och skapa sysselsättning i bygden och bli starkare och mer konkurrenskraftiga. Men det handlar också om att utveckla besöksnäringen, främja fler attraktiv livsmiljöer men även stärka kompetensutvecklingen och inkluderingen på olika orter. Som ni förstår kan de flesta idéer få plats under olika rubriker, det viktiga är att idéerna och initiativet kommer från den lokala föreningen/företaget.

Lokalt engagemang

Är du engagerad i din bygd, ta kontakt med ditt leaderområde, bjud in representater och lyssna till hur det går till att få medel till att starta upp ett projekt. Under alla dessa år som Leader funnits i Sverige har stora och små projekt genomförts och det finns ofta goda exempel att läsa om på de olika områdenas hemsidor, så kan ni få inspiration. EU har fattat att sedan många år att det är i den lilla gemenskapen i den bygd, by, samhälle eller i den förening du är engagerad, som lokalutveckling bäst genomförs.

Ta med den kraften till ditt sammanhang!