Representanter från fyra Tivedsföreningar i full diskussion med programidéer när första mötet hölls. Foto: Björn Palmqvist

Tivedsföreningar laddar inför ”kommunfesten” i maj

Åboholm, en naturskön plats, blir arenan när föreningslivet i Tived i maj bjuder in till festligheter, med stöd från kommunen.

Första kommunfesten arrangerades i Hasselfors, därefter i Finnerödja. Förra året var det kommundag i Laxå och nu står Tived på tur. Kommunen är medarrangör, men tanken är att föreningarna på respektive ort står för samordningen och programmet.

– Det är viktigt och bra att de olika orterna får tillfälle att visa upp sin plats, som föreningsliv, företagande och andra aktörer. Kommunen är med och delfinansierar arrangemangen och vi ordnar även aktiviteter, som bibliotekets medverkan, samt i marknadsföringen, berättar projektledaren Malin Johansson.

Nyligen samlades representanter från Tiveds Utvecklingsgrupp, Tiveds IF, Tiveds hembygdsförening och skolhusföreningen till ett första möte, och där fastslogs att samtliga var positiva till att medverka så kommunfesten blir av. Fler aktörer kan bli aktuella att bjuda in under resans gång, då inte minst företagare.

Många kreativa förslag och idéer som skulle kunna platsa i programmet ventilerades. Allt med utgångspunkten att programmet i första hand skall vända sig till barn och familjer, och i största utsträckning vara gratis för de yngre.

Vad det blir för spännande aktiviteter i programmet ska det nu byggas vidare på utifrån de idéer och möjligheter som finns i föreningarna.

Idrottsanläggningen i Åboholm med alla sina faciliteter och stora ytor blir platsen för evenemanget och datumet fastslogs till torsdagen den 9 maj, Kristi himmelsfärds dag.