Fellingsbro kyrka har varit stängd sedan den 23 maj förra året. Foto: Arkiv Ann-Louise Larsson

Informerar om kyrkorenovering

Den 27 februari bjuder Näsby Fellingsbro församlingar in till ett informationsmöte i St Olofsgården i Fellingsbro för att berätta om vad som hänt i renoveringsarbetet med bygdens kyrka och vad som händer framåt i arbetet med att så snabbt som möjligt kunna ta kyrkan i bruk igen.

Bakgrunden är att sprickor i innertaket upptäckts och att det bedöms vara farligt att vistas i kyrkan. Medverkar gör Per Kallin Pålsson kyrkoherde, Tomas Ericsson, ordförande Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet samt Jonas Ahlin, fastighetssamordnare i Bergslagens kontrakt. Möjlighet att ställa frågor finns.

Fellingsbro kyrka stängdes den 23 maj förra året och har inte använts sedan dess på grund av säkerhetsrisken.