Gruvavfall i Bergslagen kartlagt

Sveriges Geologiska undersökning, SGU, har genomfört ett omfattande provtagningsarbete på gruvavfall i Bergslagen, bland annat i Ljusnarsberg och Hällefors.

Sveriges Geologiska undersökning, SGU, har genomfört ett omfattande provtagningsarbete på gruvavfall i Bergslagen, bland annat i Ljusnarsberg och Hällefors. En av målsättningarna med arbetet har varit att hitta nya källor till kritiska råvaror som sällsynta jordartsmetaller. Med dagens metoder kan det vara lönsamt att utvinna dessa metaller ur gruvavfall.

– Framförallt i Grängesberg har vi hittat stora volymer med avfall med kritiska råvaror. I Ljusnarsberg är det till största delen basmetaller i avfallet och mindre volymer vilket inte gör det lika intressant att utvinna ur, säger Patrick Casey, statsgeolog och biokemist vid SGU.

För Ljusnarsbergs del är informationen om gruvavfallet värdefull för att besluta om eventuella saneringar. Nu har man ett bättre underlag att arbeta utifrån för att ta ställning av sanering av exempelvis Kaveltorpsområdet som innehåller mycket svavel, vilket kan påverka miljön negativt.