Eva Dällerud får Karlskoga kommuns kulturstipendium. Foto: Sebastian & Sara Duvéng

Eva Dällerud får kulturstipendium

Sedan 1998 delar Karlskogas kultur- och fritidsnämnd ut stipendier på 20 000 kronor. I år får två pristagare dela på summan: Eva Dällerud och Bofors Luftvärnsförening. 

Ur motiveringen: Eva Dällerud arbetar engagerat med att berätta för den unga generationen om förintelsen under andra världskriget. Som dotter till en av dem som blivit förföljd och suttit i koncentrationsläger förmedlar hon historien nära och detaljrikt i föreställningen ”Jag, mamma och förintelsen”.

Bofors Luftvärnsförening har under ett antal år tagit vara på och utvecklat Tuggenområdet, skjutplatsen som var en stor anledning till att Alfred Nobel köpte Bofors 1894. För Karlskoga har området stor historisk betydelse och tack vare ideella krafter är idag platsen tillgänglig och möjlig att besöka.