Rekordvarmt 2023

Rapporter om rekordhöga temperaturer har kommit varje månad senaste halvåret 2023. Det gäller både luft- och havstemperaturer. Att klimatförändringen är den huvudsakliga orsaken är forskarvärlden överens om.

Samtidigt har det de senaste månaderna varit ordentligt kallt i de nordiska länderna. Nu är vädret inte detsamma som klimatet, varför någon direkt koppling till klimatförändringen inte ska göras. Jetströmmarnas förändrade beteende, på grund av att Arktis värms upp i stort sett dubbelt så mycket som den globala medeltemperaturhöjningen, kan dock leda till att kalla luftströmmar från Arktis orsakar låga temperaturer i Norden. Jetströmmarnas påverkan på vädret borde därför vara en del i väderleksrapporterna.

De höga temperaturerna sedan juni innebär även att 2023 är det varmaste uppmätta året hittills. Vi börjar närma oss det första året med en årstemperatur över 1,5 grader över vad som gällde under förindustriell tid. Alltså den temperaturnivå som världens länder genom Parisavtalet har kommit överens om att inte överskrida.

De höga temperaturerna har orsakat väderkatastrofer världen över. Rekordstora skogsbränder, översvämningar och torka har drabbat många länder. Isavsmältningen på världens glaciärer får allt större konsekvenser och havsisen i Antarktis har minskat i en omfattning som tidigare aldrig har setts.

Hur har världens ledare reagerat på alla dessa varningstecken? Inte speciellt mycket måste tyvärr konstateras. Klimatkonferensen, COP28, i Dubai, ledde inte till några konkreta beslut hur avvecklingen av kol, olja och gas ska gå till. Inte heller den klimatpolitiska handlingsplan som svenska regeringen la fram strax före jul, beskriver hur omställningen till ett hållbart samhälle ska gå till. Tvärtom förutsägs den svenska klimatpolitiken leda till ökade utsläpp av växthusgaser de kommande åren.

Alla goda krafter behöver därför reagera och agera för att regering och politiska partier ska inse hur akut klimatkrisen är. Vi måste se till att bristen på åtgärder från våra politiker inte drabbar våra barn och barnbarn.