Den 30 januari är det dags för en ny dialogträff i Gyttorp. Foto: Privat
Julbelysningen i Gyttorps centrum är ett konkret exempel som kommit till utifrån dialogträffarna. Foto: Elisabeth Hoikkala

Söker fler med engagemang för Gyttorp och bygdens utveckling

I år har Nora kommun tillsammans med förenings- och näringsliv samt ideella krafter i bygden arbetat med att utveckla Gyttorp. Den 30 januari är det dags för en ny dialogträff och alla som har idéer eller engagemang är välkomna att delta.

Nora kommun samverkar sedan många år med civilsamhället och aktörer som pensionärsorganisationen SPF och Röda Korset. Under 2022 startade en mötesplats med syfte att minska ensamheten för äldre i centrala Nora med namnet Äntligen måndag.

– Efter det har vi fått önskemål om att skapa fler mötesplatser i kommunen. Under 2023 startade vi upp med dialogträffar i Gyttorp där gyttorpsbor, föreningar, företag och kommunen har träffats för att diskutera hur bygden kan utvecklas, vad bygden vill ha och hur vi kan skapa engagemang, säger Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg på Nora kommun.

Bygdeutveckling

En initiativgrupp med en handfull Gyttorpsbor har sedan träffats ungefär en gång i månaden och drivit på i frågor som rör bygdens utveckling. En viktig fråga har varit en uppfräschning av torget i Gyttorp.

– Vi vet att Nora kommun har haft det på agendan men att det inte är aktuellt med någon större upprustning i det ekonomiska läge vi har just nu. Däremot drev vi bland annat igenom att få julbelysning runt torget i julas och även en julgran av Norabostäder – saker som inte kostade så mycket för kommunen men som varit betydelsefulla för oss som bor här, säger Elisabeth Hoikalla, en av de engagerade gyttorpsborna i initiativgruppen.

Behöver fler engagerade

Gruppen ska även ta fram en informationsbroschyr om Gyttorp och titta på fler möjligheter att utsmycka centrum.

– Men vi behöver bli fler i gruppen om vi ska kunna driva igenom fler av idéerna som finns. Möjligheterna är många, men det bygger på ideellt arbete och det är svårt idag. Jag hoppas att vi efter nästa dialogträff får fler som vill engagera sig för Gyttorps utveckling, säger hon.

Under förra året gjordes ett studiebesök i Folkets trädgård i Ställdalen i Ljusnarsberg för att få inspiration till att skapa en mötesplats. Ett förslag är att nyttja skolträdgården i Gyttorp mer samt att få fler att nyttja skollokalerna utanför skoltid – exempelvis föreningar.

Röda Korset har tidigare haft ett uppskattat språkkafé i Gyttorp och om viljan och engagemanget finns hos medlemmarna ser ordförande Margareta Öjebo möjligheter att dra igång någon form av aktivitet igen i Gyttorp, säger hon.

Målsättningen med arbetet i Gyttorp är att stärka samhället och gemenskapen. Dialogträffarna i Gyttorp kommer fortsätta så länge behovet finns av att träffas. I nuläget finns inga planer på att dra igång dialogträffar på fler orter i kommunen.

– Vi mäktar inte med mer än en sådan här satsning just nu men vi får se i framtiden om den modellen kan användas på fler håll, säger Lisa Nyquist.