Biologisk mångfald kräver mer än fågelmat

Vi är många som tycker om att mata de fåglar som övervintrar i Sverige med frön och annan fågelmat. Att hänga upp en fröautomat utanför fönstret ger en fin möjlighet att få en närmre titt på vackra småfåglar.

Småfåglar klarar kyla bättre om de har tillgång till fet mat, men faktum är att de klarar sig alldeles utmärkt utan fågelmat. De flesta fåglar har nämligen flera matställen i naturen som de uppsöker om maten tar slut på ett ställe.

Samtidigt är det positivt att fler intresserar sig för djurlivet i sin närhet. Ju bättre kännedom vi har om naturen, desto bättre blir vi på att skydda och vårda den. Och det behövs verkligen! Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt. Fler arter än någonsin hotas av utrotning.

För att stoppa utrotningen av djur- och växtarter krävs politiska beslut och ett mer naturvårdsanpassat skogs- och lantbruk. Men med små insatser kan alla bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden.

Privata trädgårdar utgör upp till en tredjedel av ytan i våra städer och tätorter.

Att göra något litet på den egna tomten eller på en innergård kan därför få stor betydelse, inte minst om många människor gör samma sak.

För den som vill börja direkt kommer här några enkla tips för att öka den biologiska mångfalden:

* Låt ett hörn av tomten eller gården vara ”skräpigt”. Att lämna löv, pinnar och ogräs kan skapa viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar. Nu i vinter kan du gärna låta bli att skotta bort snö från ditt skräpiga hörn, eftersom insekter och smådjur drar fördel av det skyddande snötäcket.

* Avstå från att rensa bort vissnade sommarblommor och perenner från rabatterna, utan låt dem stå kvar över vintern. Många blommor har fröställningar som fåglarna gärna äter av på vintern.

* Sätt upp fågelholkar. Inte minst småfåglar drar gärna fördel av en skyddad övernattningsplats under vinterhalvåret.

Den minskade biologiska mångfalden är en av vår tids största utmaningar. Fågelmatning kommer inte rädda naturen och våra ekosystem. Men när nyfikenheten för småfåglarna leder till att fler människor vill värna naturen fungerar det som ett viktigt steg på vägen mot ett samhälle i samklang med naturen.

Så när du tittar på fåglarna utanför fönstret, passa på att tänk på vad du kan göra för att öka den biologiska mångfalden. Prata också med dina grannar om vad ni kan göra tillsammans. Ett skräpigt hörn, sommarens gamla blommor och en till fågelholk är små men viktiga bidrag till att vi får titta på småfåglar i många år till.

Calluna är ett miljökonsultföretag som hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten.