Patientavgifterna i regionen har höjts från och med 15 januari. Foto: Region Örebro län

Höjda patientavgifter i regionen

Sedan i måndags gäller regionens höjda avgifter för läkarbesök och andra vårdärenden.

Avgifterna inom Region Örebro län följer i stor utsträckning de nationella genomsnitten, till exempel höjs högkostnadsskyddet för öppenvård till 1 400 kronor. Besök på vårdcentral kostar 220 kronor och ett akut läkarbesök kostar 440 kronor.

Även avgifterna för hjälpmedel, inklusive abonnemangsavgiften och intyg blir ungefär tio procent högre. Höjningen av avgifterna för nutrition blir ännu större. Vården i länet är fortsatt avgiftsfri för personer upp till 20 år. Personer som fyllt 85 år betalar heller inte några avgifter för besök. Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och mammografiundersökningar också fortsatt avgiftsfria.

Ett läkarbesök på sjukhus kostar 330 kronor, ett besök på vårdcentralen 220 kronor. Videobesök på vårdcentral kostar 110 kronor. Receptförnyelse utan besök kostar 110 kronor och besök till ”övrig personal” på sjukhus 220 kronor. Ambulanssjukvård kostar 220 kronor, besök på familjerådgivningen 250 kronor.