Nedskärningar i vården ett hot mot äldres hälsa

Vården ska spara samtidigt som vårdbehoven ökar i takt med att vi äldre blir allt fler. Det riskerar att bli en riktig förlustaffär i längden. Regionen och kommunerna i Örebro borde i stället satsa mer på hälso- och sjukvård som håller oss äldre friska och aktiva längre.

Den ekonomiska krisen pressar välfärden i Örebro och besparingar väntar inom hälso- och sjukvården. Men örebroarnas behov av vård blir inte mindre för det – tvärtom väntas det ju öka nu när vi äldre blir allt fler.

Därför är vi i SKPF Pensionärerna rädda att de nedskärningar som just nu planeras blir en riktig förlustaffär framöver, räknat både i kronor och lidande. Vård som får stå tillbaka i dag kommer sannolikt bara att leda till fler och dyrare akutinsatser i morgon. Det är ett direkt hot mot äldres hälsa och livskvalitet.

I stället behövs en satsning på en vård som inte bara behandlar sjukdomar, utan håller oss äldre friska och aktiva längre. Detta innebär en rejäl ökning av resurser till förebyggande åtgärder, förbättrad vård för kroniskt sjuka och effektiv rehabilitering. Det måste bli lättare att träffa en och samma läkare på vårdcentralen eller det särskilda boendet. På så sätt kan många, ofta kostsamma och smärtsamma, akutbesök och sjukhusinläggningar undvikas.

Det kräver att den nära vården, primärvården, kraftigt byggs ut. Regionen, kommunerna och staten arbetar i den riktningen sedan några år. Men trots vissa positiva steg går utvecklingen alldeles för trögt.

Bara en femtedel av befolkningen i Region Örebro upplever till exempel att de har en fast läkarkontakt på sin vårdcentral, visar en ny rapport från Vård- och omsorgsanalys. Var fjärde äldre som bor på särskilt boende i Örebro län tycker också att det är svårt att få träffa en läkare, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen. En konsekvens av att den nära vården inte räcker till är att sköra äldre åker in och ut på sjukhus. Här visar nationell statistik att personer över 80 år besöker sjukhusens akutmottagningar nästan lika ofta som för några år sedan. De äldstas akutbesök tar dessutom allt längre tid.

Siffrorna visar att primärvården behöver få betydligt mer resurser. Om vi låter det ekonomiska läget stå i vägen för det hamnar vi äldre i kläm.

Därför uppmanar vi till:

Att staten omedelbart ökar sitt ekonomiska stöd till regioner och kommuner. Att regionen och kommunerna i Örebro, oavsett ekonomiska utmaningar, fattar beslut som verkligen stärker den nära vården. Utöka resurserna till primärvården ordentligt. Givetvis utan att äventyra tillgången till sjukhusvård för de som behöver det.

Det här tjänar alla på i längden: Vi kan använda våra gemensamma resurser på ett klokt sätt och vi äldre kan få fler friska och aktiva år.