Julen även en tid för mörka krafter som vill lura våra äldre

December och jul är en fantastisk tid. En tid för gemenskap, avkoppling och familj. Men julen är också en tid för mörka krafter som vill lura våra äldre. Vi ser hur bedrägerierna mot äldre ökar just i dessa dagar. Hur bedragare utstuderat ger sig på äldre och särskilt utsatta personer.

Genom att till exempel utge sig för att vara ett älskat barnbarn, eller en välgörenhetsorganisation kan man komma över digitala inloggningsuppgifter, eller får en intet ont anande mormor eller farfar att föra över pengar. På bara några minuter kan man lura av äldre nästan allt de äger och har. Och risken för att åka fast är minimal.

Svensk lagstiftning är nämligen så pass svag på det här området att den som svindlar äldre på höga belopp och åker fast, kommer undan med villkorlig dom. Det gör att man snabbt kan fortsätta lura andra.

Bedrägerier av det här slaget påverkar människor på djupet. Det innebär ekonomiska förluster, men det skapar också en enorm känsla av otrygghet och inte sällan skam hos den som utsatts. Dessutom vet vi sedan länge att bedrägerier mot äldre är en stor och viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Det finansierar alltså det nu pågående gängkrig som vi läser om så gott som varje dag. Så kan det inte fortsätta.

Centerpartiet vill därför skärpa straffen för bedrägeribrott mot äldre. Vi vill att bedrägeribrott mot äldre alltid ska klassas som ett grovt brott. Vi vill också höja ministraffet för grovt bedrägeribrott till ett års fängelse. Det skulle göra att fler de facto dömdes till fängelse för liknande brott och samtidigt ge åklagare möjlighet till hemliga tvångsmedel i utredningarna av desamma. Det skulle skicka en signal om att samhället tar bedrägeribrott mot äldre på allvar, det skulle göra att fler fängslas för nämnda brott och det skulle dessutom göra det enklare att slå hårt mot en avgörande del av den organiserade brottslighetens finansiering.

För oss är det självklart att förändring måste ske nu. Att stå på de äldres sida, i kampen mot bedragarna. Det är ett måste om vi ska öka tryggheten, både för enskilda människor som i samhället i stort. Vi hoppas att regeringen håller med oss här och att man så snabbt det bara är möjligt ser till att skärpa straffen mot den som lurar våra äldre anhöriga på pengar.