Infrastrukturen ska fungera även under julen

För 2023 satsade regeringen en miljard kronor extra till vägunderhåll och för 2024 och 2025 utökar regeringen anslaget med ytterligare 300 miljoner kronor per år. Dessutom förstärks vägunderhållet av enskilda vägar med 100 miljoner kronor per år. Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägens underhåll, dess robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Att vända den underhållsskuld som finns inom svensk infrastruktur tar tid. 

Det är under julen som många i Sverige reser till och från familj i olika delar av landet kanske kommer du i år märka det eftersatta underhållet? Det kan påverka julen för många. Alla delar i samhället måste hålla ihop för att människors relationer, återhämtning efter en tuff termin eller ha möjlighet att utföra sina egna traditioner och/eller tro. 

Utifrån detta har regeringen lagt om infrastrukturpolitiken. Nu rustar vi upp vägar och järnvägar och gör träffsäkra, kostnadseffektiva satsningar som verkligen behövs för att underlätta människors vardag. I slutet av förra året meddelade regeringen att det kostsamma projektet med nya stambanor för höghastighetståg avbryts. Göteborg-Borås ska istället byggas ut på ett mer kostnadseffektivt sätt och flera åtgärder ska genomföras inom samma kostnadsram i Skåne. Mer infrastruktur för pengarna helt enkelt.

Däremot kan du lita på att regeringen steg för steg genomför åtgärder för att julens resor ska gå smidigare.